Jan-Egil Trondsen

Jan-Egil Trondsen

Daglig leder - North Bridge Boligutvikling AS +47 908 57 145 jet@northbridge.no

Jan-Egil har økonomisk utdannelse fra Høyskolen i Østfold samt 1. avdeling jus ved Universitetet i Oslo. Jan-Egil har over 20 års erfaring som leder av flere boligbyggelag, senest Follo BBL. Jan-Egil er i tillegg autorisert regnskapsfører.

Jan-Egil har innehatt en rekke tillitsverv innenfor eiendomsbransjen i utbyggingsselskaper, eiendomsmeglerselskap og andre selskaper.

Privacy policy and cookies