Management – Landbruk

Polestar Agri Advisors Ltd. forvalter investeringsselskapet North Bridge Agri Ltd. som eier og driver landbrukseiendommer innen EU med fokus på Frankrike og Romania. Selskapet har et erfarent forvaltningsteam med en etablert organisasjon og et lokalt nettverk i fokusmarkedene Frankrike og Romania. Fondene har direkte eierskap i attraktiv landbruksjord med løpende avkastning, som sammen med planlagte verdiøkende tiltak forventes å gi et interessant avkastningspotensiale i kombinasjon med en robust inflasjonsbeskyttelse. Brutto porteføljeverdi er ca. EUR 42 millioner

Fondene kan sies å ha en Private Equity tilnærming til verdiskapning med fokus på å gjennomføre sammenføyinger til større og mer effektive driftsenheter samt forbedre infrastruktur og løpende drift

 

IMG_0048

Privacy policy and cookies