Asset management – næringseiendom

North Bridge Management AS er manager for investeringsselskapene NBNP2, NB2016 AS, North Bridge Opportunity (under avvikling) og  North Bridge Nordic Property (under avvikling) som har en samlet eiendomsverdi på ca. NOK 780 millioner. North Bridge Management AS tilstreber å skape verdier for oppdragsgiver gjennom aktiv forvaltning og utvikling av næringseiendom. Selskapet utgjør administrasjonen i eiendomsselskapene og har dermed ansvaret for den overordnede forvaltningen av selskapenes eiendommer samt rapportering til aksjonærer.

North Bridge Management bistår aktivt med følgende tjenester:

  • strategisk forvaltning – kjøp/salg av eiendommer
  • leietakerhåndtering – reforhandlinger og utleie
  • ombygninger og nybyggingsprosjekter

Bilder NB3

Privacy policy and cookies