Boligutvikling

North Bridge Boligutvikling AS er etablert som utviklings- og prosjektselskap innen boligutvikling. North Bridge har drevet boligutvikling siden 2004 med det formål å erverve og utvikle boligeiendommer i nært samarbeid med de øvrige selskap i North Bridge gruppen. Erverv og utvikling skjer både i egen regi og i samarbeid med eksterne investorer og utviklere. Satsningsområdet er primært Stor Oslo regionen med vekt på Follo og Østfold hvor markedskunnskapen er best, men engasjement i gode prosjekter i andre sentrale geografiske markeder er også aktuelt.

Selskapet skal være en attraktiv samarbeidspartner for både grunneiere, arkitekter og entreprenører, og skal gi boligkjøpere en god kjøps- og eieropplevelse

Selskapet skal levere gode boligprosjekter med forventet attraktiv avkastning basert på høy profesjonalitet ved:

  • Prosjektevalueringer
  • Kontraheringer
  • Salg og markedsføring
  • Prosjektledelse/byggekontroll
  • Overtakelse

Selskapets administrasjon innehar en lang og allsidig erfaring fra eiendomsbransjen, både innenfor utvikling og drift med et stort nettverk.

North Bridge Boligutvikling AS har igangsatt 5 boligutviklingsprosjekter med et samlet utviklingspotensial på ca. 100 boliger.

Vi er stadig på jakt etter attraktive boligutviklingsprosjekt og dersom du ønsker å diskutere eventuelle muligheter kan du ta kontakt med  Jan Egil Trondsen  (jan.egil.trondsen@northbridge.no).

 

 

 

 

Privacy policy and cookies