North Bridge utvikler Sollihøgda Plussby

NBNP 2 AS utvikler Sollihødga Plussby i samarbeid med de øvrige grunneierne på Avtjerna. Ingeniørselskapet Cowi er engasjert for å utvikle visjonen for Sollihøgda Plussby: «Vi skal bygge Europas første plussby som nyttiggjør seg av fremtidsrettet miljøvennlig og smart teknologi». Cowi har også utført tekniske utredninger blant annet knyttet til jernbanefaglige vurderinger som underbygger Sollihøgda Plussby og jernbanestasjon på Avtjerna.

Sollihøgda Plussby er svært godt mottatt av en rekke ledende politikere, både nasjonalt og lokalt.

Les mer

Sandvika Kino er solgt

North Bridge har solgt Sandvika Kino. Eiendommen har vært under forvaltning av North Bridge siden 2011. I eierperioden er det utført en del utbedringer og modernisering av eiendommen i et godt samarbeid med leietaker SF Kino. Leietaker, SF Kino, har i eierperioden fornyet sin leieavtale. Kjøper er Ragde Eiendom som fra før har 2 kinoer i sin portefølje. Overtakelser fant sted i juni 2017. Partner i North Bridge, Jørn H. Hynne uttaler: «For vår del var Sandvika Kino ferdig utviklet og et salg var derfor naturlig. Ragde Eiendom har flere kinoer fra før og kjenner denne bransjen godt. Ragde er en riktig eier av eiendommen og jeg forventer at dette vil være en trygg og god investering for dem i mange år...

Les mer

NBNP Årsrapport 2016

Her kan du laste ned 2016 Årsrapporten for NBNP

Les mer

Utdeling fra NBO

Generalforsamlingen vedtok den 28.04.2017 å utbetale NOK 12,00 pr. aksje. Utdelingen tilfaller aksjonærer registrert på vedtakstidspunktet, dvs. 28.04.2017. Utbetalingen forventes gjennomført i uke 19, 2017.

Les mer

Statusrapport for NBNP2 AS Q1 2017

Her kan du laste ned siste rapport for NBNP2 AS

Les mer

North Bridge med utviklingsplaner i Sandnes

I et planforslaget fremmet at North Bridge Management AS, på vegne av Sandnes Sentrumsutvikling AS, er det foreslått å bygge 72 leiligheter, butikklokaler på bakkeplan, kontorlokaler og eventuelt hotell i sentrum av Sandnes. Les mer om planen her

Les mer
Privacy policy and cookies