Elvegata Atrium

Elvegata Atrium er prosjektnavnet for et kontorbygg som var planlagt utviklet i Sandnes sentrum med umiddelbar nærhet til tog- og busstasjonen. Sandnes har i perioder vært den raskest voksende byen i Norge, og tilhører Stavanger-regionen, som er sentrum for norsk oljevirksomhet. Det er kun 15 minutters togreise mellom de to byene, samtidig som de har samme nærhet til Stavanger lufthavn, Sola.

Eiendommen ble kjøpt som en utviklingseiendom i 2006 med bakgrunn i at eiendommen ble ansett å være en sentral brikke i utviklingen av Sandnes sentrum. I dag består eiendommen av totalt 5.500 m2 kontorlokaler. Dagens bygningsmasse har varierende standard og er delvis utleid på kortsiktige leieavtaler slik at eiendommen raskt kan fristilles. Eiendommen er godkjent regulert for utbygging av ca. 21.000 m2 detaljhandel/kontor lokaler. Det er forsøkt å etablere en tilstrekkelig utleiegrad for å igangsette utbygging av et prosjekt i samsvar med reguleringsplanen, men dette har foreløpig ikke lykkes. Det er fremlagt nye planer for Sandnes kommune som inkluderer boligutvikling og hvor utbygging kan gjennomføres trinnvis. Dette reduserer utviklingsprosjektets størrelse, men vil trolig øke sannsynligheten for gjennomføring i forhold til dagens regulering. Sandnes kommune har gitt positive tilbakemeldinger på de nye planene og det er initiert søknad om ny regulering for eiendommen under prosjektnavnet «Sentrumsgaarden».

Stavanger har hatt en svært sterk utvikling over mange år grunnet vekst i oljenæringen og har tidvis hatt utfordringer med å finne tomteområder for utvikling av nye næringseiendommer og boliger. Sandnes har på den basis opplevd økt interesse, men foreløpig har dette primært gitt utslag boligbygging og i mindre grad utvikling av nye næringseiendommer. Vi opplever at de store leietakerne i regionen er avventende til å flytte fra Stavanger til Sandnes.

Bilder NB4
Privacy policy and cookies