Emisjon i Seaweed Energy Solutions AS

Seaweed 2

North Bridge var rådgiver til selskapet Seaweed Energy Solutions AS (SES) i forbindelse med en rettet emisjon på NOK 33 millioner som ble gjennomført i mai 2014. Emisjonen ble plassert mot 8 investorer. Emisjonsprovenyet ble benyttet for ekspansjon av selskapets virksomhet, herunder installasjon av nytt tørkeanlegg for tang på Hitra og for ulike FoU-aktiviteter.

SES er en pionerbedrift og en ledende aktør i Europa innen fangst og foredling av villtang, samt kultivering og dyrking av tang basert på en patentert teknologi. Det er et meget stort og økende verdensmarked for tang, med en særlig sterk vekst og etterspørsel i Asia. Tang har ulike anvendelsesområder og inngår som råstoff i mange ulike type produkter, inklusive alginater, medisiner, dyre- og fiskefor, gjødsel og mye annet.

Privacy policy and cookies