Eslöv, Mörten

Eiendommen består av 8 599 kvadratmeter kontor og lagerareal. Beliggenheten er i et industriområde like øst for sentrum i Eslöv i Skåne, Sverige. Omgivelsene består av industrieiendommer og lageranlegg.

Esløv

Privacy policy and cookies