Eternellen, Trelleborg

Kombinasjonseiendommen har en god beliggenhet i Trelleborg i tilknytning til andre handel og kontoreiendommer. Samlet utleibart areal på 7 782 kvadratmeter. Bygningene inneholder arealer for kontor, detaljhandel, lager samt et treningssenter.

IMG_0421

 

 

 

 

Privacy policy and cookies