Forretningsførsel

North Bridge Management AS er forretningsfører og utøver økonomifunksjonen for 13 investeringsstrukturer omfattende ca. 50 selskaper med totalt ca. 1 400 investorer.

Selskapets medarbeidere har solid kompetanse og lang erfaring med forretningsførsel og økonomistyring og –rapportering, og er siviløkonomer. En av medarbeiderne har tilleggsutdannelse som statsautorisert revisor. I arbeidet benytter vi effektive og moderne rapporteringsverktøy og integrerte IT-løsninger. Vi har avtaler og tett samarbeid med anerkjente underleverandører og rådgivere innen teknisk forvaltning, regnskapsførsel, revisjon, rettslige spørsmål og annet relevant.

Våre tjenester inkluderer blant annet:

Daglig ledelse:

 • Selskapsadministrasjon
 • Styrerapportering
 • Oppfølging av leietakere

Prosjektledelse:

 • Prosjektlederrolle
 • Kontraktsinngåelse- oppfølging

Investorrapportering og investorservice:

 • Kvartalsvis-, halvårlig og årlig rapportering
 • Ligningsverdier
 • Aksjonærregister

Økonomifunksjonen:

 • Regnskapsførsel og rapportering
  • Elektronisk fakturaattestasjon
  • Bokføring
  • Løpende regnskapsføring
  • Gjennomføring og oppfølging av inn- og utbetalinger
  • Fakturering og innkreving av husleie og felleskostnader
  • Konsernregnskap
  • Årsregnskap med noter
  • Ligningspapirer
  • Lønn
  • Merverdiavgift
  • Skatt
  • Rapportering til offentlige myndighete
 • Økonomi- og virksomhetsstyring
  • Budsjettering, likviditetsstyring, kapitalplanlegging
  • Kapitaløkning/-nedsettelse
  • Fusjon/fisjon og andre reorganiseringer
  • Rapportering
  • Prinsipielle forhold skatt og avgift
  • Due diligence
 • Lånefinansiering
  • Opprettelse og aktiv vurdering og oppfølging av lånefinansiering og sikringsinstrumenter
 • Styrebistand/styresekretær
  • Utarbeide underlag for styrets vurderinger og beslutninger
  • Styresekretær – bistå med administrative rutiner og formalia herunder aksjeeierbok, styre- og generalforsamlingsprotokoller
Privacy policy and cookies