Innherredsveien 7, Trondheim

Eiendommen har en attraktiv beliggenhet ved Nedre Elvehavn i Trondheim. Det tidligere industribygget fremstår i dag som et moderne kontorbygg med ca. 15 leietakere fra forskjellige sektorer. Byggets størrelse er 18 500 kvm noe som inkluderer 1 460 kvm innvendig parkeringsareal. De største leietakerne er NTNU, Aleris Helse AS og Sparebank 1 SMN.

I senere tid har byggets fellesarealer blitt modernisert og flere utleiearealer er oppgradert i takt med at nye leieavtaler er inngått. De utførte tiltakene, samt gårdeiers planer for videreutvikling av eiendommen, har gjort det mulig å attrahere mer betalingsvillige leietakere. Eiendommen har definerte verditriggere. Gjennomføring av ytterligere oppgraderinger samt veiomlegging med redusert gjennomgangstrafikk i Innherredsveien, og etablering av ny miljøgate, vil kunne gi eiendommen et vesentlig ytterligere verdiløft over de neste 4-5 årene. Innherredsveien 7 vil da trolig kunne inkluderes i Trondheims CBD og posisjoneres i et høyere segment enn i dag; herunder planlegges utvikling av butikker i 1. etasje mot Innherredsveien.

Møllenberg juli 2013. Betongtunnel er snart ferdigtøpt. Byggegropa over tunnelen fylles igjen. De to første husene er flyttet tilbake.

Møllenberg juli 2013. Betongtunnel er snart ferdigstøpt. Byggegropa over tunnelen fylles igjen. De to første husene er flyttet tilbake.

Innherredsveien Historie

Privacy policy and cookies