Kjøp og syndikering av EngeneKvartalet i Drammen kommune

Engene2

North Bridge Capital AS var tilrettelegger for et syndikat som kjøpte EngeneKvartalet i Drammen. Selger av eiendommen var Sparebanken Øst Eiendom, og som oppførte eiendommen som et viktig byutviklingsprosjekt i Drammen. Eiendommen ble ferdigstilt i slutten av 2011, og har Rambøll Norge og EY som hovedleietakere. Eiendommen er på totalt 12.200 kvm med bebyggelse i 7 etasjer inklusive parkeringskjeller. Årlige leieinntekter er på i overkant av MNOK 15 og transaksjonen ble gjort basert på en netto kjøpsyield på i underkant av 7 %.

 

Privacy policy and cookies