Lyckebäcken 3

Lyckebakken 3

Lyckebäcken 3 var en del av eiendommen som tidligere er omtalt som «Lund Business Park» og er beliggende i Lund i Sverige. Lyckebäcken 3 var imidlertid ikke en del av salget som ble gjennomført i 2013 og er skilt ut i et eget eiendomsselskap.

Bygningsmassen på eiendommen har varierende kvalitet og består delvis av flyttbare kontormoduler. Tomten utgjør ca. 48 mål og kun deler av tomten er utnyttet. Tomten kan ha verdi som et fremtidig utviklingsområde til bolig eller andre formål. Lund kommune forventes å få behov for etablering av nye boligområder og området rundt Lyckebäcken 3 kan være et aktuelt område for slik utvikling; herunder med bakgrunn i planer om ny togstasjon i umiddelbar nærhet. En slik utbygging vil imidlertid kreve en ny regulering samt en positiv endring av sikkerhetsavstand til tilliggende renholdsverk og flytting av høyspentkabler. Det er etter Managers syn sannsynlig at det vil komme positive avklaringer i forhold til dette i løpet av 2014 og 2015.

Lund har ca. 112 000 innbyggere og tilhører Skåne-regionen.  Byen kjennetegnes ved et stort universitetsmiljø, dels med relaterte kunnskapsbedrifter. Kommunens aktivitet og attraktiviteten forventes å øke betydelig som følge av etablering av de internasjonale forskningssentrene Max Lab IV (partikkelakselerator) og ESS (neutrondetektor), hvor det er påbegynt milliardinvesteringer, og som ventes å bli arbeidssted for 5 – 6 000 forskere årlig. Lund ligger ca.25 km fra Malmø og Øresundsbroen som binder Malmø og København sammen og som utgjør vei- og togforbindelse til kontinentet. Det tar ca. 35 minutter med tog fra Lund til København lufthavn, Kastrup. Eiendommene ligger 1,4 kilometer fra Lund sentrum i den sørvestlige delen av kommunen. I eiendommens umiddelbare nærhet finnes både kontor-, industri- og boligbebyggelse.

flygbild stor 3B

 

Privacy policy and cookies