Mottatt kjøpstilbud på aksjer i NBNP 2 AS og NBO

Mottatt kjøpstilbud på aksjer i NBNP 2 AS og NBO

Vi er i dag 16. september gjort kjent med at aksjonærene i NBNP 2 AS og North Bridge Opportunity AS har mottatt kjøpstilbud på deres aksjer i de respektive selskapene. Vi erfarer at tilsvarende kjøpstilbud er gitt til aksjonærene i ca. 80 eiendomsselskaper. Kjøpstilbudet er fremmet av Intrinsic Oppkjøp AS som i henhold til opplysninger i fra foretaksregisteret ble stiftet 17.08.2015 med en egenkapital på NOK 36 000. Slik vi leser kjøpstilbudet gir dette mulighet for å gjøre opp kjøpesummen ved å betale med aksjer i et annet selskap. Det er svært lite informasjon om substansen i de aksjene som vil bli brukt i oppgjøret. Vi har ikke funnet informasjon som styrker kjøpstilbudet og som underbygger at planene som beskrives i kjøpstilbudet er troverdige. Basert på den informasjonen vi har mottatt vil vi på ingen måte akseptere kjøpstilbudet på vegne av de selskapene vi forvalter. Dersom enkelte aksjonærer likevel vurderer å akseptere kjøpstilbudet, oppfordrer vi på det sterkeste å konferere med deres rådgiver i forkant av en eventuell aksept. North Bridge Management AS som forvalter av NBNP2 og NBO vil dessverre ikke kunne være rådgiver i denne forbindelse.

 

Jørn H. Hynne

North Bridge Management AS

Privacy policy and cookies