NBNP 2 AS

NBNP2 AS ble etablert den 20.9.2012 gjennom en fisjon fra North Bridge Nordic Property AS. Selskapet eier en tomt på 480 mål beliggende på Avtjerna ved Sollihøgda i Bærum. Tomten er avsatt til fremtidig boligutvikling i Bærum kommunes arealdelplan. Etablering av ny E16 fra Sandvika mot Sollihøgda og den planlagte Ringeriksbanen (tog) som forventes å få togstasjon ved Avtjerna bidrar til en svært god infrastruktur for eiendommen. Avtjerna har gode solforhold og grenser mot Vest-marka som er et kjent rekreasjonsområde med stier og skiløyper.

SAMSUNG

Privacy policy and cookies