Sollihøgda Plussby

NBNP 2 AS utvikler Sollihødga Plussby i samarbeid med de øvrige grunneierne på Avtjerna.

Se plussbyens hjemmeside:

www.sollihogdaplussby.no

 

Privacy policy and cookies