North Bridge Agri Invest

North Bridge Agri Invest AS (NBAI) ble pr. 23. august 2014 fusjonert med North Bridge Agri Land Fund AS, og viderefører dermed begge disse selskapers virksomhet.

NBAI er største aksjonær og eier ca. 72 % av aksjene i selskapet NB Agri Ltd., Kypros.  Dette selskapets  formål er å  eie, forvalte og drive landbrukseiendommer i EU, med fokus på Romania og Frankrike. NB Agri Ltd. eier i dag ca. 4.200 hektar (1 hektar = 10 mål = 10.000 kvm) landbruksjord i 2 områder i Romania (vest og nord-øst i Romania) og ca. 1.800 hektar sentralt i Frankrike, dvs. totalt ca. 6.000 hektar med eiet landbruksjord. I tillegg leier selskaper ca. 1.400 hektar i Romania.  Av samlet landareal eiet og innleid driver nå NB Agri Ltd. selv ca. 4.200 hektar, herav 3.700 hektar i Romania der mer enn 40 personer er engasjert i landbruksdriften.

 

 

 

 

 

Privacy policy and cookies