North Bridge Opportunity AS

North Bridge Opportunity

North Bridge Opportunity AS var et opprinnelig et investeringsselskap med fokus på eiendom i Norge og Sverige. Tilnærmet alle innvesteringene ble imidlertid realisert og nettoprovenyet delt ut til selskapet aksjonærer.

North Bridge Opportunity AS eneste nåværende investering er en minoritetsaksjepost i North Bridge Fastigheter AB. Dette selskapet eier enkelte eiendomsselskaper med eiendommer i Skåne-regionen.

North Bridge AS eier ca 67 prosent av aksjene i North Bridge Opportunity AS.

Privacy policy and cookies