Ny utdeling fra NBNP

Ny utdeling fra NBNP

Styret i NBNP har benyttet sin fullmakt fra generalforsamlingen til å vedta utbetaling av NOK 6,00 per aksje til selskapets aksjonærer. Utbetalingen vil gjennomføres ultimo desember 2014. Vedtaket og utbetalingen er betinget av at det ikke innkommer garantikrav mot selskapet innen medio desember. Selskapet anser utbetalingen for å være tilbakebetaling av skattemessig innbetalt egenkapital. Samlet vil NBNP med dette ha utbetalt NOK 26,00 per aksje i 2014 og NOK 65,00 per aksje i selskapets levetid.

Privacy policy and cookies