Nytt eiendomsprosjekt i Drammen

Nytt eiendomsprosjekt i Drammen

Engene2

Et syndikat tilrettelagt av North Bridge Capital AS, i samarbeid med Norne Securities AS, har pr. 9. januar inngått avtale om kjøp av eiendommen EngeneKvartalet i bydel Bragernes i Drammen. Selger av eiendommen er Sparebanken Øst Eiendom, som har oppført eiendommen som et viktig byutviklingsprosjekt i Drammen. Eiendommen ble ferdigstilt i slutten av 2011, og har Rambøll Norge og Ernst & Young (EY) som hovedleietakere.

Eiendommen er på totalt 12.200 kvm med bebyggelse i 7 etasjer inklusive parkeringskjeller. Årlige leieinntekter er på i overkant av MNOK 15 og transaksjonen er gjort basert på en kjøpsyield på i underkant av 7 %.

«Vi ser på Drammen som en spennende by, og som gjennom de siste år har vært gjennom en betydelig modernisering og forandring gjennom en planmessig byutvikling. Eiendommen har en sentral beliggenhet med nærhet til Bragernes Torg, og vi ser frem til å innlemme eiendommen i vår forvaltningsportefølje», uttaler Dag E. Arnesen i North Bridge Capital.

Privacy policy and cookies