Rettede emisjoner i North Bridge Agri Invest AS og North Bridge Agri Land Fund AS (2008 – 2012)

North Bridge var tilrettelegger for en antall rettede emisjoner i selskapene North Bridge Agri Invest AS (2008 – 2010) og North Bridge Agri Land Fund AS (2010 – 2012), og der det samlet ble plassert ca. NOK 265 millioner gjennom et nært samarbeid med investeringsrådgivningsselskapet Optimum AS.

Midlene fra emisjonene er investert i selskapet North Bridge Agri Ltd. (Kypros), som eier og driver landbruksjord i Romania og Frankrike.

IMG_0048

Privacy policy and cookies