Syndikerte eiendomsprosjekter

North Bridge Management AS er forretningsfører for 7 syndikerte eiendomsprosjekter. Totalt omfatter dette over 20 selskaper med totalt 500 aksjonærer.

Offentlige bygg, Sarpsborg, Arendal og Drammen

Bygget-1 004

Eiendomsporteføljen består av 3 sentralt beliggende eiendommer i sentrum av Drammen, Arendal og Sarpsborg. Bebyggelsen er av nyere dato og består av moderne kontorlokaler samt tilpassede arealer for politi og rettsvesen. Eiendommene er oppført for og brukes av offentlige leietakere som Aust-Agder Tingrett, Sarpsborg Tingrett, Politiet og Husbanken. Samlet bygningsareal utgjør ca 15.200 kvm og eiendommene er fullt utleid. Prosjektverdi ved oppstart: MNOK 398

Logistikk eiendom, Sverige

Bilder NB5

Eiendomsportefølgen består av tre stk. lager- og logistikkeiendommer sentralt beliggende for sin virksomhet i Malmö og Göteborg.  Byggene er oppført for leietakerne av Skanska og fremstår som moderne og fleksible med høy standard. Prosjektverdi ved oppstart: SEK 219

Radisson Blu Resort, Trysil

Bilder NB6

Prosjektet besto av eierskap med tilbakeleie av hotellets 210 hotelleiligheter. Leilighetene er i 2014 solgt tilbake til Trysil Hotellutvikling som eier av Radisson Blu Resort Trysil. Prosjektet eier fortsatt 8 Trysil Prestige leiligheter med et samlet areal på 862 kvm. Prosjektverdi ved oppstart: MNOK 274.

Handelseiendommer, Stavanger

Skagen

Eiendomsporteføljen består av 3 eiendommer for handel og serveringsvirksomhet sentralt beliggende i Stavanger. Prosjektverdi ved oppstart: MNOK 281

Handelseiendommer, Østlandet

Øst

Portefølje på 6 handelseiendommer med REMA 1000 Norge AS som dominerende leietaker. Eiendommene har til dels attraktiv beliggenhet i de respektive byene og tettstedene (Oslo, Moss, Jessheim, Greåker, Ask i Gjerdrum og Aurskog). 4 av Byggene er for en stor del oppført i konstruksjoner som er enkle å vedlikeholde. To av byggene er tildels av noe eldre karakter. Prosjektverdi ved oppstart: MNOK 160

 

Innherredsveien 7, Trondheim

HPIM1989

Innherredsveien 7 grenser til Solsiden og Nedre Elvehavn i Trondheim sentrum.  Eiendommen er lokalisert i en gjennomfartsåre for gående fra sentrum til Solsiden som har et veletablert miljø for handel, kontor og restauranter. Totalt bebygget areal utgjør 18.550m2,hvorav kontor og undervisningslokaler utgjør 17.052 m2. De resterende 1.498 m2 er lager og en parkeringskjeller med 32 plasser. Kontorlokalene  er fleksible og meget godt egnet for tilpasning til leietakeres ønsker og behov. Prosjektverdi ved oppstart: MNOK 251

EngeneKvartalet, Drammen

engene

EngeneKvartalet har en attraktiv beliggenhet i Bragernes bydel i Drammen sentrum. Den bevaringsverdige Bøhmgården var i sin tid bolig, mellager, bakeri og utsalg for en av byens mest kjente bakere. I  dag  består eiendommen av en eldre bevaringsverdig del samt et større nytt kontor- og forretningsbygg på 7 etasjer inklusive parkeringskjeller. Totalt bebygget areal er 12.200 kvm. Prosjektverdi ved oppstart: MNOK 230

Fritids- og næringeiendom, Byala og Obzor, Bulgaria

IMG_7009

Bulgaria Eiendom Invest AS eier 5 utviklingseiendommer i Byala og Obzorområdet, herav 3 førstelinjetomter med samlet tomteareal på ca. 16 400 kvm. Samlet bebyggbart areal er estimert til ca. 68 000 kvm. Prosjektverdi ved oppstart: MNOK 93

Privacy policy and cookies