Forretningsområder

Som en uavhengig Corporate Finance og Fund og Asset Management aktør tilbyr North Bridge gruppen tjenester innen følgende områder: Corporate Finance, Fund/Asset Management, Forretningsførsel, Eiendomsforvaltning og Boligutvikling.

Corporate Finance

North Bridge Capital AS tilrettelegger investeringsprosjekter og utfører finansiell rådgivning. Vårt team har lang erfaring fra både internasjonale og norske meglerhus og tilbyr strukturering og tilrettelegging av investeringsprosjekter, innhenting av ny egenkapital og gjeld samt rådgivning knyttet til restruktureringer.

Fund/Asset management

North Bridge Management AS er manager for flere investeringsselskaper som har porteføljer av næringseiendom i Norge og Syd-Sverige.

Selskapet utgjør administrasjonen i fondene/eiendomsselskapene og har dermed ansvaret for den overordnede kommersielle og økonomiske forvaltningen av selskapenes eiendommer. North Bridge Management bistår aktivt særlig med følgende tjenester:

 • strategisk fondsforvaltning – kjøp/salg av eiendommer
 • leietakerhåndtering –  reforhandlinger og reutleie
 • ombygninger og nybyggingsprosjekter
 • finansiering

Forretningsførsel

North Bridge Management AS er forretningsfører for et antall SPV’er/prosjektselskaper innen nærings- og boligeiendom. Tjenestene inkluderer blant annet:

 • Daglig leder funksjonen: selskapsadministrasjon, styrerapportering, generalforsamlinger, lånefinansiering
 • Prosjektledelse: Prosjektutvikling, leietakeroppfølging, oppfølging teknisk forvalter
 • Investorrapportering og investorservice
 • Økonomifunksjon

Eiendomsforvaltning

North Bridge Eiendomsforvaltning AS tilbyr tjenester overfor eiere av nærings- og boligeiendommer, primært i Trondheimsregionen. Selskapet tilbyr følgende tjenester:

 • Daglig drift og tilsyn av næringseiendommer
 • Daglig drift, tilsyn og utleie av porteføljer med utleieboliger
 • Økonomisk-administrativ forvaltning
 • Teknisk forvaltning

North Bridge Eiendomsforvaltning har bevilgning fra Finanstilsynet til å drive eiendomsmegling.

Boligutvikling

North Bridge Boligutvikling AS er etablert som et utviklings- og prosjektselskap med fokus på boligutviklingsprosjekter i Stor-Oslo regionen. North Bridge har drevet boligutvikling siden 2004. Erverv og utvikling skjer både i egen regi og i single purpose selskap med eksterne interessenter.

Personvern og cookies