Forretningsområder

Som en uavhengig Corporate Finance og Asset Management aktør tilbyr North Bridge gruppen tjenester innen følgende områder: Corporate Finance, Asset Management, Forretningsførsel, Eiendomsforvaltning og Boligutvikling.

Corporate Finance

North Bridge Capital AS og North Bridge Capital Partners Ltd. har et dedikert team bestående av 5 erfarne corporate finance medarbeidere som tilbyr finansiell rådgivning; både intert i North Bridge gruppen og på vegne av eksterne klienter. Vårt team har lang erfaring fra både internasjonale og norske meglerhus og tilbyr tjenester i oppkjøps- og salgssituasjoner, innhenting av ny egenkapital og gjeld samt rådgivning knyttet til restruktureringer. North Bridge har konsesjon fra FCA i England som også omfatter virksomhet i Norge og Sverige.

Asset management / fondsforvaltning – næringseiendom

North Bridge Management AS er manager for investeringsselskapene NBNP2 AS, NB2016 AS, North Bridge Opportunity AS (under avvikling) og North Bridge Nordic Property AS (under avvikling) som har en samlet eiendomsverdi på ca. NOK 780 millioner (opprinnelig ca. NOK 1.500 før vesenlige realisasjoner i North Bridge Nordic Property AS i 2012/13). Selskapet utgjør administrasjonen i fondene/eiendomsselskapene og har dermed ansvaret for den overordnede økonomiske forvaltningen av selskapenes eiendommer. North Bridge Management bistår aktivt med følgende tjenester:

 • strategisk fondsforvaltning – kjøp/salg av eiendommer
 • leietakerhåndtering –  reforhandlinger og reutleie
 • ombygninger og nybyggingsprosjekter

Forretningsførsel

North Bridge Management AS er forretningsfører for 13 investeringsstrukturer omfattende ca. 50 selskaper med totalt ca. 1.400 investorer. Tjenestene inkluderer blant annet:

 • Daglig leder funksjonen: selskapsadministrasjon, styrerapportering, generalforsamlinger, lånefinansiering
 • Prosjektledelse: Prosjektutvikling, leietakeroppfølging, oppfølging teknisk forvalter
 • Investorrapportering og investorservice
 • Økonomifunksjon

Eiendomsforvaltning

North Bridge Eiendomsforvaltning AS tilbyr tjenester overfor eiere av nærings- og boligeiendommer, primært i Trondheimsregionen. Selskapet tilbyr følgende tjenester:

 • Daglig drift og tilsyn av næringseiendommer
 • Daglig drift, tilsyn og utleie av porteføljer med utleieboliger
 • Økonomisk-administrativ forvaltning
 • Teknisk forvaltning

North Bridge Eiendomsforvaltning AS har bevilgning fra Finanstilsynet til å drive eiendomsmegling.

Asset management / fondsforvaltning – landbrukseiendom

Polestar Agri Advisors Ltd. forvalter investeringsselskapet North Bridge Agri Ltd. som eier og driver landbrukseiendommer innen EU med fokus på Frankrike og Romania. North Bridge har et erfarent forvaltningsteam innen landbruk  med etablert organisasjon og lokalt nettverk i fokusmarkedene. North Bridge Agri Ltd. har direkte eierskap i attraktiv landbruksjord med løpende avkastning, som sammen med planlagte verdiøkende tiltak forventes å gi et interessant avkastningspotensial i kombinasjon med en robust inflasjonsbeskyttelse. Brutto porteføljeverdi er ca. EUR 42 millioner

Boligutvikling

North Bridge Boligutvikling AS er etablert som et utviklings- og prosjektselskap med fokus på boligutviklingsprosjekter i Stor-Oslo regionen. North Bridge har drevet boligutvikling siden 2004. Erverv og utvikling skjer både i egen regi og i single purpose selskap med eksterne interessenter.

Personvern og cookies