Forretningsområder

Som en uavhengig aktør tilbyr North Bridge gruppen tjenester innen følgende områder: Fund/Asset Management, Forretningsførsel, Eiendomsforvaltning og Boligutvikling.

Fund/Asset management

North Bridge Management AS er manager for flere investeringsselskaper som har porteføljer av næringseiendom i Norge og Syd-Sverige.

Selskapet utgjør administrasjonen i fondene/eiendomsselskapene og har dermed ansvaret for den overordnede kommersielle og økonomiske forvaltningen av selskapenes eiendommer. North Bridge Management bistår aktivt særlig med følgende tjenester:

 • strategisk fondsforvaltning – kjøp/salg av eiendommer
 • leietakerhåndtering –  reforhandlinger og reutleie
 • ombygninger og nybyggingsprosjekter
 • finansiering

Forretningsførsel

North Bridge Management AS er forretningsfører for et antall SPV’er/prosjektselskaper innen nærings- og boligeiendom. Tjenestene inkluderer blant annet:

 • Daglig leder funksjonen: selskapsadministrasjon, styrerapportering, generalforsamlinger, lånefinansiering
 • Prosjektledelse: Prosjektutvikling, leietakeroppfølging, oppfølging teknisk forvalter
 • Investorrapportering og investorservice
 • Økonomifunksjon

Eiendomsforvaltning

North Bridge Eiendomsforvaltning AS tilbyr tjenester overfor eiere av nærings- og boligeiendommer, primært i Trondheimsregionen. Selskapet tilbyr følgende tjenester:

 • Daglig drift og tilsyn av næringseiendommer
 • Daglig drift, tilsyn og utleie av porteføljer med utleieboliger
 • Økonomisk-administrativ forvaltning
 • Teknisk forvaltning

North Bridge Eiendomsforvaltning har bevilgning fra Finanstilsynet til å drive eiendomsmegling.

Boligutvikling

North Bridge Boligutvikling AS er etablert som et utviklings- og prosjektselskap med fokus på boligutviklingsprosjekter i Stor-Oslo regionen. North Bridge har drevet boligutvikling siden 2004. Erverv og utvikling skjer både i egen regi og i single purpose selskap med eksterne interessenter.

Privacy policy and cookies