Trollåsveien, Oppegård

Eiendommen ligger 15 min kjøring syd for Oslo Sentrum, v/Europaveien (E18) og næringsområdet på Mastemyr. Eiendommens areal utgjør 10 159 kvadratmeter. Av dette utgjør kontorarealer ca. 70 % og lagerareal 30 %. Det er svært god parkeringsdekning og felles kantine. Beliggenheten er attraktiv for brukere som søker et stabilt arbeidsmarked i utkanten av Oslo sentrum og som ønsker å unngå rushtrafikk til og fra Oslo sentrum. Eiendommen har gjennomgått oppgradering og nødvendig vedlikehold og regnes i dag som generelt godt vedlikeholdt og i god stand.Utebilde Trollåsveien

Privacy policy and cookies