Utdeling fra NBNP

Utdeling fra NBNP

Generalforsamlingen vedtok den 29.6.2016 å gi styret fullmakt til å gjennomføre en utdeling til selskapets aksjonærer. Styret vedtok den 22.9.2016 å utbetale NOK 10,47 pr. aksje. Utdelingen tilfaller aksjonærer registrert på vedtakstidspunktet, dvs. 22.9.2016. Utbetalingen forventes gjennomført ca. 5. oktober.

Privacy policy and cookies