Utdeling fra NBO

Generalforsamlingen vedtok den 28.04.2017 å utbetale NOK 12,00 pr. aksje. Utdelingen tilfaller aksjonærer registrert på vedtakstidspunktet, dvs. 28.04.2017. Utbetalingen forventes gjennomført i uke 19, 2017.

Privacy policy and cookies