Utdeling fra NBO

Utdeling fra NBO

Den 29.06.2016 vedtok generalforsamlingen i NBO utdeling av NOK 44 per aksje etterfulgt av nedsettelse av selskapets aksjekapital. Utbetalingen vil gjenomføres onsdag 28.9.2016 og tilfaller registrerte aksjonærer på vedtakstidspunktet.

Privacy policy and cookies